CASA RU
Arquitecte:
Xavier Esparó Enrique
Emplaçament:
Vilafranca del Penedès

Projecte:

Es tracta del projecte de reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a Vilafranca del Penedès. La parcel·la està ocupada actualment per un habitatge de planta baixa més entresòl i tres planta pis. A la façana actual s’observa un portal de caràcter de vianants i un que devia correspondre a l’accés de vehicles. La planta baixa es troba edificada en la seva totalitat.

Mitjançant una escala central accedim als diferents nivells de la casa, en cada planta s’observa una distribució d’envans corresponent a diferents peces que componien la casa. La planta tercera es troba edificada la seva meitat de superfície i la resta configura un terrat. La coberta és inclinada a dues aigües i terrat transitable.

La reforma de la casa entre mitgeres es compon de planta baixa, planta primera, planta segona i planta tercera, amb coberta plana. Es conserven les façanes i els forjats existents. S’enderroquen parts de forjats per incorporar un nou pati i espais a noves alçades de forjats.

La planta baixa es destina a aparcament i zona d’accés. En planta primera trobem l’accés a l’habitatge i la zona de dia, cuina, menjador i sala d’estar, amb un petit bany i amb una terrassa a NORD-EST. En planta segona hi trobem la zona de nit, habitacions i banys. Finalment en planta tercera hi trobem un estudi amb accés a una terrassa SUD-EST.

 

IMATGES OBRA

Properament

IMATGES RESULTAT

Properament