CASA DJ
Arquitecte:
Xavier Esparó Enrique
Emplaçament:
La Llacuna
Projecte:

El projecte consiteix en la reforma i ampliació d’una casa existent al municipi de la Llacuna. L’actual casa consta de planta baixa on s’ubica la zona de dia, i la planta pis on trobem la zona de nit. La parcel·la està ocupada actualment per dos volums: el de la casa i una construcció auxiliar adjacent destinada a aparcament situada annexa a la tanca oest de la parcel·la.

El projecte resulta de l’unió de dues parcel·les. La parcel·la actual amb façana al carrer Noguer s’uneix amb la parcel·la adjacent amb façana al carrer de l’Olivera. En la reforma i ampliació es projecta la construcció d’un garatge en planta baixa que resolt el denivell existent entre els dos carrers.

 

El nou volum es situa en planta baixa adjacent a la casa existent embolcallant-la, aconseguint donar més superfície al programa de dia. Aquesta nova construcció és una coberta a dues aigües acabada amb zinc per la part superior i interiorment acabada en fusta. El paviment de la planta baixa es treballarà també amb fusta deixant els paraments verticals enguixats en blanc i amb gran part del seu tancament vertical amb vidre, buscant la continuitat entre l’interior i exterior. Cal destacar que aquest nou volum també genera una zona porxada a la zona SUD-EST, vinculada totalment al nou espai de jardí.

 

IMATGES OBRA

Properament

IMATGES RESULTAT

Properament