BLOC DIPUTACIÓ 11-13
Arquitecte:
Xavier Esparó Enrique
Emplaçament:
Sant Sadurní d’Anoia
Projecte:

Es projecta un habitatge plurifamiliar entre mitgeres format per 15 pisos i aparcaments. Aquest es situa al nucli antic de Sant Sadurní on 3 parcel·les compondran aquest edifici d’habitatges amb façana a dos carrers. Aquestes dues façanes s’estructuren amb un estil clàssic d’obertures estretes i verticals. L’acabat arrebossat i esgrafiat es reinterpreta per a crear un patró que s’escampa de forma molt rígida en una façana, mentre que en l’altra, molt més ampla, es va disgregant en tot l’ample de la façana.

Les entrades als habitatges es fan a través de dos carrers diferents. En un dels carrers trobem l’entrada a l’aparcament i a un dels blocs d’habitatges, per l’altre en canvi carrer trobem l’accés a dos blocs més. El bloc del carrer Diputació està configurat per planta baixa i tres pisos, destinant la planta baixa a aparcament i els tres pisos a habitatge, en canvi els blocs del carrer Pelegrí Torelló estan configurats per planta baixa més dos pisos i totes les seves plantes destinades a habitatge. Interiorment es creen uns patis que configuren unes terrasses pels habitatges de primer pis en un cas i pels habitatges de planta baixa en el segon cas.

En fase de projecte l’habitatge està qualificat energèticament amb una lletra A.

IMATGES PROJECTE

IMATGES OBRA

Properament

IMATGES RESULTAT

Properament