Xavier Esparó

CEO & Arquitecte
DSC_0018

Anna Asensio

Col·laboradora
DSC_0015

Irene Sarle

Col·laboradora
irene
 • MÉS INFO

  FORMACIÓ

  Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, 2007.
  Llicenciat en Arquitectura Superior. Arquitecte col·legiat núm. 52965.

  Fundació Universitat Politècnica de Catalunya, UPC 2008-2010.
  Màster en Disseny i Restauració d’Estructures Arquitectòniques.

  PIXEL 51, Autodesk® Authorized Training Center 2014
  Curs de BIM amb Revit Architecture (Nivell Avançat)

  Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, 2009.
  Màster CYPE en Especialització d’Estructures.

  ALTRES TITULACIONS

  2013
  Test d'aptitud en coneixements bàsics en Certificació d'Eficiència Energètica
  Curs bàsic d'autoformació en Certificació Energètica

  2009
  Presentacions gràfiques. Renderització
  Curso on-line de Escaleras, Rampas y Casetones con CYPECAD

  2008
  Trucs pràctics, administrador de conjunt de plànols
  Eines per a l’edificació sostenible. Planificació energètica dels edificis
  Trucs pràctics, taules amb AutoCad

  2007
  CTE-HE1. Limitació de la demanda energètica
  Càlculs senzills per al projecte d’estructures i fonaments

  e: arquitecte@xavieresparo.com
  w: xavieresparo.com
  t: twitter.com/XAVIERESPARO
  l: linkedin • MÉS INFO

  FORMACIÓ

  Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
  Universitat Politècnica de Catalunya (ETSAV-UPC), 2008.
  Llicenciada en Arquitectura Superior.

  ALTRES TITULACIONS

  2013
  Curs de certificació energètica en edificis existents

  2012
  Criteris generals per a l'elaboració de Projectes d'activitats
  Curs ITE La prediagnosi d'estructures
  Curs ITE La prediagnosi de façanes mitgeres i patis

  2010
  CE2. Nou procediment de Qualificació Energètica per a edificis d'habitatges
  Criteris bàsics de disseny d'espais exteriors i petits jardins

  l: linkedin • MÉS INFO

  FORMACIÓ

  Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
  Universitat Politècnica de Catalunya (ETSAB-UPC), 2009.
  Llicenciada en Arquitectura Superior.

  Università IUAV de Venezia en programa Erasmus , 2004-2005.
  Programa Erasmus.

  PIXEL 51, Autodesk® Authorized Training Center 2014
  Curs de BIM amb Revit Architecture (Nivell Avançat)

  l: linkedinDavid Martí

Col·laborador

Carles Meda

Col·laborador
 • MÉS INFO

  FORMACIÓ

  2012 POSTGRAU EN PROJECT MANAGEMENT, Escola Sert, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

  2011 POSTGRAU EN DISSENY, ART I SOCIETAT, Escola Superior de Disseny ELISAVA (Universitat Pompeu Fabra)

  2008 LLICENCIATURA EN ARQUITECTURA, Universitat Politècnica de Catalunya, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès

  2003/04 PROGRAMA D’INTERCANVI ACADEMIC ERASMUS, Czech Technical University in Prague.

  ALTRES TITULACIONS

  2014 Revit 2014 nivell avançat, CAATEEB, Area Building School (on-line)

  2012 Revit 2012 nivell 1, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallés

  2007 Rhinoceros v3.0, Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallés

  l: linkedin
 • MÉS INFO

  FORMACIÓ

  2011-2015 Graduat en Arquitectura Tècnica i Edificació, per l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona.

  2011 Títol-Certificació d’especialització professional en Delineant de la Construcció, per FORMACIÓN UNIVERSITARIA.

  2008-2010 Tècnic Superior en Construccions Metàl·liques, per l’Escola del Treball de Barcelona.

  2005-2007 Tècnic en Soldadura i Caldereria, per IES-SEP Mare de Déu de la Mercè de Barcelona.

  ALTRES TITULACIONS

  2015 Curs d’Inspecció i Diagnosi d’Edificis, de 24h de durada, per Escola Cert COAC.

  l: linkedin