Encàrrec:
Reforma i ampliació d’Habitatge Unifamiliar entre mitgeres
Arquitecte:
Xavier Esparó Enrique
Emplaçament:
Barri Can Catasus – Sant Sadurní d’Anoia