1

Encàrrec:
Edifici unifamiliar entre mitgeres i local
Arquitecte:
Xavier Esparó Enrique
Emplaçament:
C/ Hospital, 17 – Esparreguera

Projecte:
El projecte consisteix en l’enderroc d’un casal al centre del municipi d’Esparreguerra per la construcció d’un nou edifici entre mitgeres format per un local en planta baixa, i un habitatge unifamiliar format per dues planes més un altell amb terrassa. Les proporcions del casal de forma tradicional, fan concentrar la zona de nit en la façana de carrer amb orientació Nord, mentre que en la façana Sud es situa la zona de dia com són les sales d’estar, cuina i estudis. La zona central queda destinada a l’ubicació d’escales i serveis.

La composició de la façana sud te un ordre tradicional amb un predomini de les línies verticals que convinen l’aplacat ceràmic amb un estucat, però amb la introducción d’alguns elements actuals com són els baixos folrats amb xapa metàl·lica així com l’emmarcats dels balcons amb el mateix material. Contrariament la façana sud trenca amb un ordre tant rígid i es centra amb una volumetria capaç de crear espais exteriors porxats per gaudir de l’orientació Sud així com de les seves vistes. El material protagonista serà l’arrebossat i pintat amb algun detall amb aplacat ceràmic.

 IMATGES PROJECTE

IMATGES OBRA

Si vols veure les imatges de l’obra, fes clic aquí.

IMATGES RESULTAT

Properament