2


Encàrrrec:

Habitatge Unifamiliar Aïllat i Piscina
Arquitecte:
Xavier Esparó Enrique
Emplaçament:
Premià de Dalt
Projecte:

La parcel·la objecte del projecte està situada a la zona més alta de Premià de Dalt, amb una superfície al voltant de la 1.115,00 m² amb forma trapezoïdal. Gaudeix de vistes sobre el mar i té un pedent acusat de mitjana del 30,00%. La direcció de la pendent i les vistes sobre el mar coincideixen en la seva orientació Sud, així com l’accés a la parcel·la.

TOPOGRAFIA. La idea principal del projecte persegueix l’adaptació de la casa a les característiques úniques del solar. Es per això que divideix l’edifici en tres nivells semienterrats que s’adapten a la pendent del terreny i l’integren amb l’entorn. En cadascun d’aquests nivells apareixen terrasses que es converteixen en miradors sobre el mar i tenen accés a peu pla amb la resta de la parcel·la que també conté jardins aterrassats.

SOSTENIBILITAT. La decisió d’enterrar part de l’edifici fa que aquest gaudeixi d’una alta inèrcia tèrmica que aportarà una temperatura més estable durant tot l’any, minimitzant la demanda energètica de l’edifici. D’altra banda l’edifici respon a cadascuna de les orientacions solars, potenciant l’estalvi energètic. En l’orientació Sud es crea un gran porxo amb “screens” horitzontals motoritzats, que permeten que l’entrada de llum es reguli a voluntat del client, protegint els grans finestrals de l’estudi, cuina i menjador, com també de la piscina. A la primera planta, es crea una visera de formigó que evita el sobreescalfament de la sala de jocs a l’estiu, i a l’hivern permet l’escalfament del sòl amb l’entrada de llum a causa d’un l’angle solar inferior. Els tancaments de l’orientació Oest són més opacs ja que reben un sobreescalfament degut a una irradiació solar horitzontal i molt potent, mentre que en la Nord, com no l’aportació energética solar és menor, es redueixen al mínim les obertures per tal d’evitar pèrdues. Finalment en l’orientació Est, encara que la irradiació no és tan agressiva com a l’Oest, és minimitzen també les obertures. L’edifici té ventilació creuada en les dues plantes i es proposa la col·locació d’una terrassa enjardinada en planta primera que dotarà a l’edifici de més inércia tèrmica i evitarà el sobreescalfament de la terrassa per sobre la cuina. D’altra banda es proposa l’ús de fonts d’energia renovables, com ara la geotèrmia i la seva aplicació amb un terra refrescant i radiant.

Video Avantprojecte: