P1190655

Refoma Habitatge Unifamiliar entre mitgeres
Arquitecte:
Xavier Esparó Enrique
Emplaçament:
Sant Sadurní d’Anoia
Projecte:

Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a Sant Sadurní d’Anoia amb l’objectiu d’adequar-lo a un edifici plurifamiliar de dos habitatges amb una planta baixa destinada a zones comuns.

L’edifici original conté diferents elements amb interès arquitectònic. Cal destacar la façana a carrer, les motllures existents al sostre de planta baixa, la volta d’escala de l’edifici que conté paviments amb mosaic, motllures i una barana de ferro; i finalment la fusteria interior i exterior de l’edifici molt i molt treballada.

El projecte pretén potenciar aquests elements originals i la introducció de les reformes necessàries per portar a terme les necessitats del client. La transformació del pati en un nou espai serà l’objectiu principal del projecte. Es pretén la seva rehabilitació integral per tal de convertir en una sala d’estar exterior on poder gaudir dels sentits.

L’obra s’inicia amb el procés d’enderroc. En planta baixa inicialment s’enderroca la part de l’edificació que s’havia afegit a l’habitatge principal per la seva part posterior, creant un gran porxo dins del pati. Donat que la sortida al pati té lloc a una cota superior, es rebaixa el terreny 50 cm per tal d’assolir la mateixa cota de planta baixa i evitar desnivells. També s’enderroca el pavelló existent al pati posterior i l’escala exterior que el connectava amb la planta primera.

A l’interior de la planta baixa, es defineixen una sèrie d’espais amb caràcter de zones comuns de l’habitatge, com la zona de safareig, dos banys i una estança. No s’intervé sobre l’escala existent, però es milloral’accessibilitat a l’edifici incorporant un ascensor que comunica les tres plantes de l’habitatge.

En planta primera i segona es creen dos habitatges mínims formats per cuina menjador i un dormitori amb bany. Els dos habitatges donen façana a carrer i també al pati interior on es potencia la visualització d’aquest amb l’ampliació de la balconera.

Finalment i després de l’estudi de moltes variants, es crea un jardí vertical amb el suport de palets de fusta que faran la funció de jardineres. Amb aquest mur vegetal aconseguim un quadre natural que es gaudirà tant des de la planta baixa com des dels dos nous habitatges creats.