Encàrrec:
Avantprojecte de Divisió Habitatge Unifamiliar Aïllat en Plurifamiliar
Arquitecte:
Xavier Esparó Enrique
Emplaçament:
Sant Sadurní d’Anoia

Avantprojecte:
El projecte contempla la divisió d’un habitatge unifamiliar aïllat situat a Sant Sadurní d’Anoia en un edifici plurifamiliar format per dos habitatges, un situat en planta baixa i un altre situat en planta primera i planta àtic. A la planta baixa actualment ja hi ha un habitatge en funcionament  mentre que a la planta primera hi ha un esquelet format per parets de càrrega, façanes i finestres però sense cap tipus de distribució ni acabat. En planta coberta hi ha una petita construcció destinada a zona de rentar i dipòsits. La voluntat del projecte es transformar la planta primera en un nou habitatge, ampliar la planta coberta per ser una continuació d’aquest nou habitatge, i finalment adaptar la planta baixa perquè tingui l’entrada a un edifici plurifamiliar.