Video Avantprojecte:

Encàrrrec:
Ampliació Finca Can Parellada
Arquitecte:
Xavier Esparó Enrique
Emplaçament:
L’Ordal – Subirats
Projecte:

Es presenta la reforma de la Finca Can Parellada situada al nucli de l’Ordal dins del municipi de Subirats. Aquesta reforma segueix les directrius del Pla de Millora que s’ha desenvolupat en l’àmbit urbanístic. L’objecte inicial del projecte és l’habilitació de l’espai exterior i part de les construccions annexes per poder celebrar-hi activitats de diversa índole.  El projecte consisteix en la construcció de diverses actuacions arquitectòniques per tal de poder dotar l’espai existent dels equipaments necessaris pel desenvolupament de les diferents activitats. Aquestes actuacions arquitectòniques es resumeixen en:

1.- REHABILITACIÓ CELLER PER SALA DE CELEBRACIONS: En la part inferior de la finca es situa un conjunt arquitectònic existent compost de dues naus i un volum annexe destinats originariament a celler. La proposta planteja la obertura de la sala a l’espai exterior orientat a sud mitjançant la creació d’una gran obertura en un dels laterals de la nau del celler.

2.- CONSTRUCCIÓ DE PORXO ANNEX A CELLER EXISTENT: Es planteja la construcció d’un porxo en la zona sud del celler existent que actuarà com a zona d’arribada i com a ampliació de la sala a l’exterior. Aquest porxo tindrà una part coberta i una part descoberta, i es pavimentarà la seva part inferior amb l’objectiu de donar continuïtat a la sala de celebracions, mitjançant l’obertura practicada en la façana lateral del celler.

3.- REHABILITACIÓ DE NAU PER OFFICE: Es rehabilita un dels volums existents construits per la formació d’un office de suport a l’activitat de restauració proposada. L’actuació es basarà en la redistribució de l’espai interior i l’obertura d’un pas per establir la connexió entre la sala de celebracions i l’office. Es reconstruirà la coberta que ha quedat enderrocada degut al seu mal estat de conservació. També es realitzarà una obertura d’entrada des de l’espai exterior.

4.- REHABILITACIÓ DE NAU PER BANYS: Un dels volums existents es rehabilitarà per albergar en el seu interior cambres higièniques que donaran servei a l’equipament projectat.

5.- ADEQUACIÓ DE L’ESPAI EXTERIOR I CONSTRUCCIÓ DE BASSA: En la zona exterior adjacent a les edificacions existents i el nou porxo es realitzaran treballs de jardineria i moviments de terres necessaris per la pavimentació dels espais així com la construcció d’una bassa d’aigua.

 

IMATGES ESTAT ACTUAL – OBRA – RESULTAT = properament

IMATGES FINALS = properament

VIDEO PROMOCIONAL CAL BLAY – OBRA ACABADA